Nieuwjaarsreceptie 2018.

Zaterdag 6 januari  hield Niluusen van Vroger haar nieuwjaarsreceptie voor haar vrijwilligers.

De voorzitter memoreerde de activiteiten van het afgelopen jaar, door de vrijwilligers mogelijk gemaakt.

Want zonder vrijwilligers kan het museum niet bestaan.

Er werd afscheid genomen van Dries Vijer als gastheer.Wel blijft hij actief in de werkgroep Union.

Het was een gezellige bijeenkomst en werd goed bezocht.