Toneeluitvoering Oese Volluk

Het toneelstuk "Opoe in the War" uitgevoerd op 16 januari door de toneelvereniging "Oese Volluk" was een succes.

Tijdens deze primière uitvoering was de zaal van de Ontmoetingskerk tot de laatste stoel bezet.

Beide verenigingen "Oese Volluk" en de "Ni'jluusn van Vrogger" kunnen terug kijken op een geslaagde samenwerking, dit smaakt naar meer in de toekomst.