Artikelindex

 
In de bibliotheek van de historische vereniging is een aantal uitgebreide genealogieën aanwezig die zijn samengesteld voor het digitale tijdperk. De naslagwerken zijn in te zien in museum Palthehof tijdens de openingstijden, op dinsdagmorgen en zo nodig op afspraak op een ander moment in de week indien er goede argumenten zijn waarom u op die tijden niet kunt.

 

Nieuw

 

Interessante genealogische informatie voor Nieuwleusen.

  Klik op de link    http://home.kpn.nl/prinsj/internetfamprinsframeset.htm?internetfamprins000134.htm

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

In het kwartaalblad (2016.4) is een artikel gewijd aan het pand Oosteinde 80: zijn geschiedenis en zijn bewoners. Daarbij ging het met name om de generaties van de bakkers Massier (vanaf 1905) en Bijker (1917 – 1987). In dit artikel gaan we dieper in op de geschiedenis van dit pand en dan met name op de eigendomssituatie en de kadastrale gegevens. We schetsen eerst de situatie tot 1905, het moment waarop Albertus Massier een deel van het perceel koopt waarop het pand Oosteinde 80 gebouwd is. In deze periode tot 1905 gaat het perceel over van een Zwolse grootgrondbezitter, via de familie Alteveer, naar de familie Huzen en vervolgens naar Massier en Bijker.

 

Startpunt van het onderzoek is de Kadastrale Atlas van Overijssel 1832 die uitgegeven is door Historisch Centrum Overijssel. In deze atlas staat aangegeven dat Albertus Sandberg zevenentwintig percelen in de gemeente Nieuwleusen in eigendom had waaronder het kadastrale perceel Sectie D nummer 454. Het was een weiland van 11ha00a50ca groot. Dat zal de plek worden waar later het pand Oosteinde 80 gebouwd wordt.

 

 Albertus Sandberg was een vooraanstaand advocaat die in Zwolle woonde. Hij is geboren op 1 december 1767 te Zwolle en op 6 maart 1843 te Zwolle overleden. Dat hij een invloedrijke man was blijkt uit het feit dat hij naast een aantal Provinciale functies in de periode 1828-1842 ook lid was van de Tweede Kamer.

Al de zevenentwintig percelen die eigendom waren van Albertus Sandberg worden genoemd in de kadastrale legger.

Ook het kadastrale perceel sectie D nummer 454 komt in deze legger voor. Als adres wordt Oosterbouwlanden aangegeven en het soort eigendom is weiland. Helaas wordt er geen verwijzing aangegeven naar het algemeen register der hypotheken. De grootte van het perceel is 11ha00a50ca en het belastbaar inkomen van het perceel is F. 66,03.

Albertus Sandberg had tien kinderen, 5 zonen en 5 dochters. De oudste dochter was Johanna Maria Magdalena Sandberg en is op 8 maart 1792 geboren te Zwolle. Op 18 november 1866 is Johanna Maria Magdalena te Zwolle overleden.

Johanna Maria Magdalena Sandberg trouwde op 20 juli 1815 te Zwolle met Coenraad Willem Schlingeman.

Coenraad Willem is geboren op 6 september 1778 te Zwolle en 9 april 1859 te Zwolle overleden. Op de huwelijksakte wordt als beroep voor Johanna Maria Magdalena ‘renteniersche’ aangegeven terwijl ‘koopman’ als beroep voor Coenraad Willem wordt aangegeven.

In een op 14 juli 1843 gepasseerde een akte van scheiding wordt aangegeven dat alle 27 percelen overgaan van vader op dochter. Er wordt hierop een nieuwe kadastrale legger gevormd op naam van Johanna Maria Magdalena Sandberg echtgenote van de Heer Coenraad Willem Schlingeman beroep wethouder met als woonplaats Zwolle.

Al de zevenentwintig percelen worden in deze kadastrale legger genoemd zo ook het kadastrale perceel sectie D nummer 454.

Als adres wordt Oosterbouwlanden aangegeven en het soort eigendom is weiland. De grootte van het perceel is 11ha00a50ca en het belastbaar inkomen van het perceel is F. 66,03.