KWARTAALBLAD "Ni'jluusn van vrogger"
 Sinds 1983 geeft de vereniging een kwartaalblad uit dat gratis aan de leden wordt gezonden. Het blad kent een gevarieerde inhoud  en is rijkelijk geïllustreerd, meestal in een omvang van 32 pagina’s. Er zijn losse exemplaren voor de verkoop. Voor verzamelaars  wordt een kleine voorraad oude nummers aangehouden. Een aantal nummers is helaas niet meer leverbaar. Voor de inhoud van de  laatste verschenen nummers wordt verwezen naar de pagina "Kwartaalblad".