Uitnodiging: opening seizoen 2019

Op 20 april, zaterdag voor Pasen, opent wethouder Jan Uitslag om 10.30 uur de deuren van museum Palthehof. U bent van harte welkom om bij de opening van het nieuwe museumseizoen aanwezig te zijn, te proeven van de cichoreikoffie die wordt geschonken, te luisteren naar vertellingen over vroeger en accordeonmuziek.

"Bedrijvigheid; handel en nijverheid" is het thema van de tentoonstelling in 2019. Naast de vaste collectie is er veel ruimte voor wat mensen zoal kochten, bijvoorbeeld aan de hand van de wensenlijstjes van bruidsparen. Door nieuwe technieken en grondstoffen veranderden producten en de smaak en behoeften van klanten. De tentoonstelling geeft daar mooie voorbeelden van. Bedrijven en winkels komen en verdwijnen, werden verbouwd of verplaatst. De bij de tentoonstelling aansluitende films geven een indruk van de snelheid waarmee winkels en bedrijven veranderden.

Bedrijvigheid ontwikkelt zich min of meer op eenzelfde wijze in de hele gemeente en daarom is in het kader van het DNA van Dalfsen in elke kern een kleine expositie ingericht met dit verbindend thema, met aandacht voor de eigen lokale bedrijvigheid, die verwijst naar de tentoonstelling in museum Palthehof.      

Tijdens de bijeenkomst zullen de roll-up banners aan vertegenwoordigers van de 5 kernen worden uitgereikt om mee te nemen voor de inrichting van hun lokale expositie.

Wij hopen op uw aanwezigheid en verheugen ons op een mooi museumseizoen.