Privacyverklaring

 Privacyverklaring van de Historische Vereniging N’ijluusn van vrogger

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

In de onderstaande tabel ziet u met welk doel we welke persoonsgegevens van u vragen of al in bezit hebben, hoe lang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Nagaan of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst (het lidmaatschap).

 Voornaam

 Achternaam

 Adres

 Geboortedatum

 Telefoonnummer

 E-mail adres(sen)

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ledenadmini-

stratie

Administratie

 Voornaam

 Achternaam

 Adres

 Telefoonnummer

 E-mail adres(sen)

 Bankgegevens

 Betaalgegevens

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Belastingdienst

Versturen eigen (digitale) berichten en berichten van derden

 Voornaam

 Achternaam

 Adres

 E-mailadres(sen)

Informatie aan leden

Duur van het lidmaatschap

Museale functie: beheren en presenteren van de collectie

Persoonlijke gegevens bij een foto of voorwerp

Informatie aan leden en aan bezoekers van het museum

Onbepaald. Op basis van het collectiebeleid kunnen foto’s of voorwerpen incl. hun gegevens, worden afgestoten

Leden en bezoekers

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap of in het belang is van de museale functie van het museum Palthehof, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring ziet u een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt zich via onderstaande contactgegevens melden en dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website van de Vereniging bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Henk Grevelman

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit aan ons melden via bovenstaande contactgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.